کلینیک فارابی

پولیپکتومی

پولیپکتومی یک روش جراحی است که برای برداشتن پولیپ‌ها (اندام‌های کوچک و غیرطبیعی روی سطح پوست) استفاده می‌شود. این روش عموماً در مواردی که پولیپ‌ها باعث تنگی نفس، خونریزی یا عفونت شده‌اند، استفاده می‌شود. در این روش، پولیپ‌ها با استفاده از ابزارهای خاص جراحی از روی سطح پوست برداشته می‌شوند. پس از عمل، قسمت بریده شده پولیپ به طور معمول به آزمایشگاه فرستاده می‌شود تا بررسی و تشخیص نهایی صورت گیرد.