کلینیک فارابی

فیبرواسکن

فیبرواسکن یک روش تصویربرداری پزشکی است که برای تشخیص و بررسی بیماری‌ها و آسیب‌های مختلف در داخل بدن استفاده می‌شود. در این روش، از یک دستگاه با نام فیبرواسکوپ استفاده می‌شود که شامل یک لوله نازک و انعطاف‌پذیر است که دارای یک دوربین و نور مناسب برای تصویربرداری است. این لوله از طریق مجرای طبیعی بدن مانند جفت حلقها، مری، معده، روده بزرگ و غیره وارد می‌شود و تصاویر بدست آمده از داخل بدن به صورت زنده روی صفحه نمایش دستگاه نمایش داده می‌شود. با استفاده از فیبرواسکن، پزشکان قادرند به بررسی و تشخیص بیماری‌های مختلف مانند التهابات، قرارگیری اجسام خارجی، تشکیل توده‌های غیرطبیعی و غیره در داخل بدن بپردازند.