کلینیک فارابی

بیمه های طرف قرارداد

جهت رفاه حال بیماران درمانگاه نوین فارابی امکان همکاری با بیمه های تامین اجتماعی، سلامت،خدمات درمانی، نیروهای مسلح، عائله جانباز، بانک ملی، بانک کشاورزی، بانک سپه، ایرانیان، بانک صادرات، بیمه روستایی را دارد.

سازمان نیروهای مسلح

تامین اجتماعی

بیمه سلامت

بانک صادرات

بانک کشاورزی

بانک سپه