کلینیک فارابی

جواب دهی به آزمایش

جهت رفاه حال بیماران، ارائه جواب آزمایش هایی که در کلینیک تخصصی داخلی نوین فارابی تجویز شده است تا 15 روز بدون نوبت قبلی و طبق زمانهایی که از قبل مشخص شده قابل ارائه می باشد. پس از مدت مشخص شده(15 روز پس از ویزیت) می بایست نسب به دریافت نوبت اینترنتی از سایت WWW.blog.novinfarabi.com اقدام شود.

همچنین بیمارانی که امکان مراجعه به صورت حضوری را ندارند می توانند به صورت غیر حضوری و از طریق نرم افزار های واتساپ، بله و روبیکا مدارک پزشکی خود را ارسال نمایند.
شماره واتساپ، روبیکا و بله جهت ویزیت غیر حضوری: 09020069902